Pin It

Mükellefiyet

Her kim ki çalışamaz duruma gele
Eşeğe bindirilip köyüne gönderile

1867 yılında Osmanlı İmparatorluğu’ndayız. Dış borçlar artmış, ekonomik çöküş başlamış, enerji açığı had safhaya varmıştır. Kömür ihtiyacını karşılamak için bir kanun çıkartılır ve Zonguldak civarındaki köylerde yaşayan 13-50 yaş arasındaki her erkeğe “iş mükellefiyeti”, yani belli sürelerle madende çalışma zorunluluğu getirilir.

Mükellefiyet, 1940’lı yıllarda tekrarlanan ve korkunç bir jandarma baskısıyla uygulanan bu kanunun trajik sonuçlarını, madenci yapılan köylülerin, çavuş ve onbaşıların, eşkıyanın, yavukluların ve dönemin yöneticilerinin dünyalarına girerek, mükemmel doğa betimlemeleri eşliğinde anlatıyor.

Köylülere “Allahım yok musun!” dedirtecek boyutlara ulaşan eziyet ve sömürüyü, edebiyatımızdaki Kemal Tahir-Yaşar Kemal çizgisine bağlı bir yapıda aktaran Metin Köse’den, alabildiğine çarpıcı, unutulmayacak bir roman.

Mükellefin urganı

Terli olur yorganı

Mükelleften kurtulan

Çifte kessin kurbanı

Zonguldak’ın treni

Bir ileri bir geri

Kör olasın mükellef

Dul ettin gelinleri

 

Mükellefin malayı

Yağsız mısır unundan

On okka kömür çıkar

Mükellefin donundan